PORADNIA

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) Bielsko-Biała

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) Bielsko-Biała
Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) Bielsko-Biała

Nieustannie staramy się dopasować zakres naszych usług do zmieniających się potrzeb naszych pacjentów. 

– SALUSMED

recepcja

Podstawowa Opieka Zdrowotna Bielsko - Kontakt

Nasi specjaliści

Poradnie

Podstawowa opieka zdrowotna

Internista

Pediatra

Kardiolog

Punkt szczepień

Punkt pobrań

Niebawem więcej…

Niebawem więcej…

Czym zajmuje się lekarz POZ?

Poradnia lekarza POZ stanowi zazwyczaj pierwszą placówkę, do której udajemy się z nieokreślonym zaburzeniem pracy organizmu. Wbrew powszechnie przyjętej opinii, za podstawową opiekę zdrowotną odpowiada szereg specjalistów, nie zawsze równoznacznych z pojęciem lekarza rodzinnego. Czym zajmuje się lekarz POZ w Bielsku Białej?

Jaki jest zakres konsultacji lekarza POZ w miejscowości Bielsko-Biała?

Do fundamentalnych zadań lekarza POZ w Bielsku Białej należy orzekanie o stanie zdrowia w elementarnym zakresie oraz ewentualne skierowanie do dalszych specjalistów. Na podstawową opiekę zdrowotną składa się jednak praca szeregu jednostek, określanych na podstawie osiągniętej specjalizacji. Są nimi m.in.:

  • lekarze medycyny rodzinnej
  • pediatrzy
  • interniści
  • specjaliści chorób wewnętrznych

Zgodnie z tym, za lekarza POZ należy uznawać lekarza mającego kontakt z pacjentem jako pierwszy.

W czasie konsultacji, dobry lekarz POZ orzeka o stanie zdrowia pacjenta, udziela porad dotyczących leczenia schorzenia oraz ustala plan leczenia farmakologicznego. Do jego zakresu świadczeń należy również zagwarantowanie niezbędnej diagnostyki obrazowej, nieobrazowej i laboratoryjnej, wspomagającej proces diagnostyczny choroby.

Lekarz POZ w Bielsku Białej zajmuje się w głównej mierze kierowaniem pacjenta na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacyjne oraz do specjalistów, posiadających większą wiedzę w zakresie danego układu. W placówce POZ uzyskasz receptę i zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także zwolnienia niezbędne w pracy, szkole bądź na studiach.

Do zakresu konsultacji lekarza POZ należy również wykonywanie zabiegów w dostosowanym gabinecie zabiegowym, bezpośrednio związanych z udzielaną poradą. Wszelkie procedury mogą być również świadczone w domu pacjenta, w zależności od aktualnego stanu zdrowia.

Jak przygotować się do konsultacji u lekarza POZ?

Przed wizytą u lekarza POZ w Bielsku Białej warto poczynić odpowiednie przygotowania, w celu zminimalizowania lęku przed nadchodzącą konsultacją. W pierwszej kolejności pamiętaj o dokumentacji medycznej. Biorąc ze sobą wyniki badań, wypisy ze szpitala i inne informacje związane z dotychczasowym leczeniem w znaczny sposób ułatwisz pracę lekarzowi pierwszego kontaktu.

Przed wizytą u lekarza POZ spisz nazwy przyjmowanych leków. W natłoku przekazywanych informacji możesz łatwo zapomnieć nazw poszczególnych preparatów. Przygotowując się do konsultacji przede wszystkim nastaw się na szczere opisywanie swoich dolegliwości.

Jak umówić wizytę u lekarza POZ w Bielsku-Białej?

Posiadając ubezpieczenie zdrowotne przysługuje Ci prawo do bezpłatnego zapisu na konsultację do lekarza POZ w Bielsku Białej. Rejestracji dokonasz kontaktując się z placówką w godzinach jej pracy – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00.

Porady odbywają się obecnie w trzech formach:

  • stacjonarnie
  • w aktualnym miejscu pobytu
  • w formie teleporady

Jeżeli wizyta ma miejsce prywatnie lekarz POZ zażąda określonej sumy pieniędzy za konsultację. Rejestracja odbywa się jednak tak samo, jak w przypadku świadczenia publicznego.